Info

 
Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Required

NOWE ZAPYTANIA OFERTOWE

SPRAWDŹ
2

MOJE AKTUALNE OFERTY

SPRAWDŹ
0

ZREALIZOWANE ZLECENIA

SPRAWDŹ
0

ŁĄCZYMY KONSUMENTA Z INSTALATOREM.


PO CO TO ROBIMY?

Naszym celem jest zapewnienie Wam wsparcia na następujących płaszczyznach:

1. Usprawnienie Waszej pracy,
2. Pomaganie w pozyskiwaniu nowych zleceń,
3. Wspomaganie śledzenia terminów realizacji,
4. Tworzenie referencji.

 

Nasza idea jest prosta – jako instalator pracujący na produktach Ariston gwarantujesz ludziom jakość, pewność oraz bezpieczeństwo. Dlatego zależy nam na Twoim rozwoju. Dla nas należysz do elitarnego grona i właśnie tak zamierzamy Cię traktować!

 

 

 

DLA KOGO PRZYGOTOWALIŚMY TĘ OFERTĘ?

oferta1

Z 'MOJE OFERTY' mogą korzystać wyłącznie instalatorzy, którzy brali udział w programie lojalnościowym My Ariston.

oferta2

Jeśli zapomniałeś danych do logowania możesz je przypomnieć za pomocą strony lub poprzez kontakt z Infolinią Programu.

oferta3

Jeśli nie ma Cie w naszej bazie zgłoś się do nas pisząc na adres: info@myariston.pl, Twoje zgłoszenie będzie zweryfikowane i jeśli otrzyma pozytywna rekomendację wyślemy Tobie dane dostępowe.

JEŚLI MASZ PYTANIA?

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się ze swoim Przedstawicielem Ariston.
Możesz też pisać bezpośrednio do nas na adres email:

Odkryj skumulowane korzyści. Uruchamiaj kotły i rejestruj w programie My Ariston!

Możesz zyskać nawet 380 zł odbierając opłatę za uruchomienie instalatorskie kotła i jego rejestrację w programie My Ariston.


Jak to możliwe?

Rejestrując kocioł na stronie My Ariston możesz za zgromadzone punkty zasilić kartę płatniczą Ariston. Jeśli nie masz jeszcze karty, otrzymasz ją po rejestracji kotła i pierwszym zleceniu przelewu.


Kalkulacja jest prosta!

tabela news
*stawka dla instalatorów posiadających aktualną umowę z Ariston w zakresie uruchomień kotłów kondensacyjnych


Zastanawiasz się jak zyskać podwójnie?

grafika

Co jeśli wolisz zbierać punkty w promocji 10+1?

W My Ariston zgromadzone punkty za rejestrację kotłów kondensacyjnych w programie możesz wymienić na przelew na kartę lub kocioł za 1 zł. Wybierając promocję 10+1 również możesz zyskać dodatkowy bonus za uruchomienie odpowiednio do kwoty za uruchomienie instalatorskie. Wystarczy, że posiadasz aktualną umowę z Ariston w zakresie uruchomień kotłów.


Jak policzyć podwójne korzyści, kiedy zbierasz punkty w promocji 10+1?

tabela news 02
*stawka dla instalatorów posiadających aktualną umowę z Ariston w zakresie uruchomień kotłów kondensacyjnych


Jak zarejestrować kody?

Zarejestruj tutaj >>> kod spod zdrapki z naklejki My Ariston, którą znajdziesz na urządzeniu.
Pamiętaj aby zachować poniższą naklejkę z kodem My Ariston oraz dowód zakupu.

kody

Jeśli nie masz jeszcze haseł dostępowych do programu My Ariston to zapisz się do programu tutaj >>>,
a w ciągu paru minut otrzymasz SMS z loginem i hasłem.

Jeśli masz problem z rejestracją zadzwoń na infolinię: 61 8250 785 lub napisz email: info@myariston.pl


Masz pytania do umowy w zakresie uruchomień kotłów kondensacyjnych?

Sprawdź listę najczęściej zadawanych pytań:

1. Kto może podpisać umowę w zakresie uruchomień kotłów kondensacyjnych?
Każdy Instalator posiadający ważne uprawnienia do instalowania urządzeń gazowych oraz prowadzący własną działalność gospodarczą

2. Jak podpisać umowę w zakresie uruchomień kotłów kondensacyjnych?
Należy zapisać się na szkolenie z zakresu uruchomień kotłów kondensacyjnych Ariston. Grafik szkoleń znajduje się tutaj >> Po szkoleniu załatwiane są wszystkie formalności związane z podpisaniem umowy

3. Na jaki okres podpisywana jest umowa?
Czas trwania umowy to jeden rok. Corocznie wysyłamy do naszych Autoryzowanych Instalatorów nowe, aktualne umowy do podpisania

4. Czy muszę posiadać analizator spalin aby uruchamiać kotły kondensacyjne Ariston?
Tak, wydruk z analizatora to konieczny załącznik do karty uruchomienia kotła – niezbędny do rozliczenia faktury. Jeśli nie posiadasz jeszcze analizatora spalin – możesz zakupić to urządzenie w Ariston i dogodnie spłacić za pomocą uruchomień kotłów.

5. Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa 1 dzień – zwykle zamyka się w ramach czasowych 9:00 – 16:00

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie odnośnie uruchomień kotłów kondensacyjnych, skontaktuj się z serwisem Ariston: service.pl@aristonthermo.comREGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ „KIBICUJEMY NASZYM!”

I. Postanowienia ogóle

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą „KIBICUJEMY NASZYM!”, zwana dalej „Akcją specjalną”.
2. Organizatorem Akcji specjalnej jest firma MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45A, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096096, o kapitale zakładowym 244 444,40 zł, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 778-12-26-405 oraz regonem 630922602, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
3. Uczestnikami Akcji specjalnej są Firmy Instalacyjne, które biorą udział w Programie My Ariston reprezentowane w Akcji specjalnej przez osoby zgłoszone do programu jako reprezentanci danej Firmy Instal cyjnej.
4. Czas trwania Akcji specjalnej: 04.06 – 28.06.2018 r.
5. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie na stronie internetowej programu prowadzonej przez Organizatora: www.myariston.pl

II. Warunki uczestnictwa w akcji specjalnej

1. Uczestnikiem Akcji specjalnej na warunkach określonych w Regulaminie, może być każdy uczestnik programu „My Ariston” skierowanego do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży Instalacyjnej oraz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w branży Instalacyjnej. Zasady Programu szczegółowo określa regulamin Programu, który dostępny jest na stronie www.myariston.pl.
2. Przystąpienie do Akcji specjalnej równoznaczne jest z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Akcji specjalnej w całości i zobowiązaniem Uczestnika Akcji do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik Akcji spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Akcji specjalnej.
3. W przypadku spełnienia warunku opisanego w p. II, ppt. 1. Uczestnicy biorą udział w Akcji specjalnej.
4. Konkurs prowadzony będzie na stronie: www.myariston.pl w terminie określonym w p.I, ppt.4. niniejszego regulaminu.

III. Zakłady

1. Zakładem jest wytypowanie przez Uczestnika dokładnego wyniku meczu oraz wskazanie drużyny, która wygra dany mecz w Akcji specjalnej na stronie www.myariston.pl.
2. Uczestnik obstawiając dokładny wynik oraz wskazując zwycięską drużynę może zdobyć:
A. 250 punktów za wytypowanie dokładnego wyniku meczu (w przypadku meczów z Senegalem oraz Kolumbią)
B. 100 punktów za wytypowanie zwycięskiej drużyny (w przypadku meczów z Senegalem oraz Kolumbią)
C. 500 punktów za wytypowanie dokładnego wyniku meczu (w przypadku meczu z Japonią)
D. 200 punktów za wytypowanie zwycięskiej drużyny (w przypadku meczu z Japonią)
3. Każdy mecz można obstawiać wiele razy.
4. Uczestnik otrzymuje prawo do obstawienia 1 wybranego meczu po zarejestrowaniu na stronie Programu www.myariston.pl minimum 2 kotłów marki Ariston. Lista produktów, których zarejestrowanie daje prawo do obstawiania znajduje się w punkcie VII tego regulaminu.
5. Akcja specjalna rozpoczyna się z dniem 04.06.2018 r. i jest zakończona z dniem 28.06.2018 r.
Istnieje możliwość obstawienia tylko tych meczy, które się jeszcze nie rozpoczęły.
Terminarz:
Od 04.06.2015 do 28.06.2018 do godziny 16.00 – można obstawiać poniższe mecze:
19/06/2018: Polska – Senegal /17:00/
24/06/2018: Polska – Kolumbia /20:00/
28/06/2018: Polska – Japonia /16:00/
6. Zakłady będą zaakceptowane tylko pod warunkiem, iż żadne z typowanych zdarzeń nie rozpoczęło się przed terminem określonym na stronie internetowej Programu, ani nie zakończyło się po wyznaczonym terminie.
7. Uczestnik jest odpowiedzialny za szczegółowe sprawdzenie poprawności składanego przez niego zakładu. Wszelkie pomyłki, niezgodności wynikające z winy uczestnika, a zgłaszane po zatwierdzeniu zakładu nie będą uwzględniane.
8. Z chwilą zawarcia zakładu klient wyraża zgodę na udział w zakładach na warunkach określonych niniejszym regulaminem i szczegółowych zasadach gry dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do:
• odmowy przyjęcia zakładu składanego przez Uczestnika,
• zakończenia przyjmowania zakładów w dowolnym momencie gry,
• ograniczenia lub zwiększenia wysokości stawki punktowej za jeden zakład.
10. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie www.myariston.pl oraz w siedzibie Organizatora.

IV. Ustalenia dotyczące wygranych

1. Prawo do wygranej występuje w przypadku poprawnego wytypowania wyników poszczególnych obstawionych zdarzeń i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik otrzymując za wskazanie dokładnego wyniku meczu lub punkty za wskazanie drużyny zwycięskiej w Programie My Ariston, może te punkty zamienić na przelew na kartę VISA lub na zakup kotła z dopłatą w Promocji 10+1 wg. zasad zapisanych w regulaminie Programu My Ariston.

V. Oficjalny wynik

1. Wynik zdarzenia objętego akcją zakładów jest uznany przez Organizatora, gdy został uzyskany z wiarygodnych źródeł.
2. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń za oficjalny wynik uważa się rezultat zdarzenia uzyskany zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie współzawodnictwa, tu: dla zakładów dotyczących zdarzeń rozgrywanych w regulaminowym czasie gry tj. mecz piłki nożnej, za oficjalny uznaje się wynik uzyskany po upływie regulaminowo określonego czasu gry.

VI. Inne postanowienia regulaminu

1. Materiały reklamowe Akcji specjalnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji specjalnej przez Uczestników biorących już udział w Akcji specjalnej. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestników o jego zmianie.
4. Wszystkie pytania dotyczące Akcji specjalnej można kierować na adres Organizatora.
5. Niniejszy regulamin zyskuje powyższe brzmienie dniem 04.06.2018 r.

VII. Lista produktów, których zarejestrowanie daje prawo do obstawiania.

Kotły kondensacyjne wiszące
Nazwa urządzenia Kod urządzenia
ALTEAS ONE NET 24 3301058
ALTEAS ONE NET 30 3301059
ALTEAS ONE NET 35 3301060
GENUS ONE NET 24 3301113
GENUS ONE 24 3301018
GENUS ONE 30 3301019
GENUS ONE 35 3301020
GENUS ONE SYSTEM 24 3301027
GENUS ONE SYSTEM 30 3301028
GENUS ONE SYSTEM 35 3301029
CLAS ONE NET 24 3301116
CLAS ONE 24 3301021
CLAS ONE SYSTEM 24 3301031
CLAS B PREMIUM EVO 24 EU 3300608
CLAS B PREMIUM EVO 35 EU 3300609
CLAS PREMIUM EVO 24 EU 3300697
CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU 3300702
GENUS PREMIUM EVO 24 EU 3300704
GENUS PREMIUM EVO 30 EU 3300705
GENUS PREMIUM EVO 35 EU 3300706
GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU 3581567
GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU 3581568
GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU 3581569
GENUS PREMIUM EVO HP 45KW EU 3581564
GENUS PREMIUM EVO HP 65KW EU 3581565
GENUS PREMIUM EVO HP 85KW EU 3581566
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU 3300709
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30 EU 3300710
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35 EU 3300711
Kotły kondensacyjne stojące
Nazwa urządzenia Kod urządzenia
GENUS PREMIUM EVO FS 25 EU 3300714
GENUS PREMIUM EVO FS 35 EU 3300715
GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 25 EU 3300717
GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 35 EU 3300718
I. Postanowienia ogóle

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą „KIBICUJEMY NASZYM!”, zwana dalej „Akcją specjalną”.
2. Organizatorem Akcji specjalnej jest firma MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45A, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096096, o kapitale zakładowym 244 444,40 zł, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 778-12-26-405 oraz regonem 630922602, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
3. Uczestnikami Akcji specjalnej są Firmy Instalacyjne, które biorą udział w Programie My Ariston reprezentowane w Akcji specjalnej przez osoby zgłoszone do programu jako reprezentanci danej Firmy Instal cyjnej.
4. Czas trwania Akcji specjalnej: 04.06 – 28.06.2018 r.
5. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie na stronie internetowej programu prowadzonej przez Organizatora: www.myariston.pl

II. Warunki uczestnictwa w akcji specjalnej

1. Uczestnikiem Akcji specjalnej na warunkach określonych w Regulaminie, może być każdy uczestnik programu „My Ariston” skierowanego do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży Instalacyjnej oraz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w branży Instalacyjnej. Zasady Programu szczegółowo określa regulamin Programu, który dostępny jest na stronie www.myariston.pl.
2. Przystąpienie do Akcji specjalnej równoznaczne jest z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Akcji specjalnej w całości i zobowiązaniem Uczestnika Akcji do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik Akcji spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji specjalnej.
3. W przypadku spełnienia warunku opisanego w p. II, ppt. 1. Uczestnicy biorą udział w Akcji specjalnej.
4. Konkurs prowadzony będzie na stronie: www.myariston.pl w terminie określonym w p.I, ppt.4. niniejszego regulaminu.

III. Zakłady

1. Zakładem jest wytypowanie przez Uczestnika dokładnego wyniku meczu oraz wskazanie drużyny, która wygra dany mecz w Akcji specjalnej na stronie www.myariston.pl.
2. Uczestnik obstawiając dokładny wynik oraz wskazując zwycięską drużynę może zdobyć:
A. 250 punktów za wytypowanie dokładnego wyniku meczu (w przypadku meczów Polski z Senegalem oraz Kolumbią)
B. 100 punktów za wytypowanie zwycięskiej drużyny (w przypadku meczów Polski z Senegalem oraz Kolumbią)
C. 500 punktów za wytypowanie dokładnego wyniku meczu (w przypadku meczu Polski z Japonią)
D. 200 punktów za wytypowanie zwycięskiej drużyny (w przypadku meczu Polski z Japonią)
3. Każdy mecz można obstawiać wiele razy.
4. Uczestnik otrzymuje prawo do obstawienia 1 wybranego meczu po zarejestrowaniu na stronie Programu www.myariston.pl minimum 2 kotłów marki Ariston. Lista produktów, których zarejestrowanie daje prawo do obstawiania znajduje się w punkcie VII tego regulaminu.
5. Akcja specjalna rozpoczyna się z dniem 04.06.2018 r. i jest zakończona z dniem 28.06.2018 r.
Istnieje możliwość obstawienia tylko tych meczy, które się jeszcze nie rozpoczęły.
Terminarz:
Od 04.06.2015 do 28.06.2018 do godziny 16.00 – można obstawiać poniższe mecze:
19/06/2018: Polska – Senegal /17:00/
24/06/2018: Polska – Kolumbia /20:00/
28/06/2018: Polska – Japonia /16:00/
6. Zakłady będą zaakceptowane tylko pod warunkiem, iż żadne z typowanych zdarzeń nie rozpoczęło się przed terminem określonym na stronie internetowej Programu, ani nie zakończyło się po wyznaczonym terminie.
7. Uczestnik jest odpowiedzialny za szczegółowe sprawdzenie poprawności składanego przez niego zakładu. Wszelkie pomyłki, niezgodności wynikające z winy uczestnika, a zgłaszane po zatwierdzeniu zakładu nie będą uwzględniane.
8. Z chwilą zawarcia zakładu klient wyraża zgodę na udział w zakładach na warunkach określonych niniejszym regulaminem i szczegółowych zasadach gry dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do:
• odmowy przyjęcia zakładu składanego przez Uczestnika,
• zakończenia przyjmowania zakładów w dowolnym momencie gry,
• ograniczenia lub zwiększenia wysokości stawki punktowej za jeden zakład.
10. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie www.myariston.pl oraz w siedzibie Organizatora.

IV. Ustalenia dotyczące wygranych

1. Prawo do wygranej występuje w przypadku poprawnego wytypowania wyników poszczególnych obstawionych zdarzeń i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik otrzymując punkty za wskazanie dokładnego wyniku meczu lub punkty za wskazanie drużyny zwycięskiej w Programie My Ariston, może te punkty zamienić na przelew na kartę VISA lub na zakup kotła z dopłatą w Promocji 10+1 wg. zasad zapisanych w regulaminie Programu My Ariston.

V. Oficjalny wynik

1. Wynik zdarzenia objętego akcją zakładów jest uznany przez Organizatora, gdy został uzyskany z wiarygodnych źródeł.
2. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń za oficjalny wynik uważa się rezultat zdarzenia uzyskany zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie współzawodnictwa, tu: dla zakładów dotyczących zdarzeń rozgrywanych w regulaminowym czasie gry tj. mecz piłki nożnej, za oficjalny uznaje się wynik uzyskany po upływie regulaminowo określonego czasu gry.

VI. Inne postanowienia regulaminu

1. Materiały reklamowe Akcji specjalnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji specjalnej przez Uczestników biorących już udział w Akcji specjalnej. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestników o jego zmianie.
4. Wszystkie pytania dotyczące Akcji specjalnej można kierować na adres Organizatora.
5. Niniejszy regulamin zyskuje powyższe brzmienie dniem 04.06.2018 r.

VII. Lista produktów, których zarejestrowanie daje prawo do obstawiania.

Kotły kondensacyjne wiszące
Nazwa urządzenia Kod urządzenia
ALTEAS ONE NET 24 3301058
ALTEAS ONE NET 30 3301059
ALTEAS ONE NET 35 3301060
GENUS ONE NET 24 3301113
GENUS ONE 24 3301018
GENUS ONE 30 3301019
GENUS ONE 35 3301020
GENUS ONE SYSTEM 24 3301027
GENUS ONE SYSTEM 30 3301028
GENUS ONE SYSTEM 35 3301029
CLAS ONE NET 24 3301116
CLAS ONE 24 3301021
CLAS ONE SYSTEM 24 3301031
CLAS B PREMIUM EVO 24 EU 3300608
CLAS B PREMIUM EVO 35 EU 3300609
CLAS PREMIUM EVO 24 EU 3300697
CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU 3300702
GENUS PREMIUM EVO 24 EU 3300704
GENUS PREMIUM EVO 30 EU 3300705
GENUS PREMIUM EVO 35 EU 3300706
GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU 3581567
GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU 3581568
GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU 3581569
GENUS PREMIUM EVO HP 45KW EU 3581564
GENUS PREMIUM EVO HP 65KW EU 3581565
GENUS PREMIUM EVO HP 85KW EU 3581566
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU 3300709
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30 EU 3300710
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35 EU 3300711
Kotły kondensacyjne stojące
Nazwa urządzenia Kod urządzenia
GENUS PREMIUM EVO FS 25 EU 3300714
GENUS PREMIUM EVO FS 35 EU 3300715
GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 25 EU 3300717
GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 35 EU 3300718
Punkty Zalogowany jako:
Suma wszystkich zebranych punktów:0
Punkty z edycji 2020:  0
Punkty standardowe:0
Punkty promocyjne:0
Premie:0
Punkty z edycji 2021:0
Kody oczekujące na zatwierdzenie:0
Punkty wykorzystane na nagrody:0
Pozostało do wykorzystania na nagrody:0
Do zamówienia kotła za 1 PLN w "10+1" brakuje Ci punktów:3800
Posiadane punkty możesz zamienić na przelew na kartę VISA MY ARISTON:0 PLN


ZAMÓW PIERWSZY PRZELEW tutaj >>>


Twój status w promocji 10+

Odbierz kocioł za punkty My Ariston!
Zbierz 3800 punktów i odbierz kocioł kondensacyjny Clas ONE za 1 zł lub skorzystaj z innej wybranej oferty na zakup kotła >>>

Aktualnie masz 0 pkt
Do najbliższej oferty specjalnej (1140) brakuje Ci: 1140 pkt


Zamówienia użytkownika w 2022 roku

Zostań ekspertem My Ariston
Uczestnik który przekroczy 2880 pkt standardowych na koncie My Ariston uzyskuje tytuł EKSPERTA SILVER. Powyżej 7 200 pkt standardowych uzyskujesz status EKSPERT GOLD.

Jako EKSPERT zyskasz dodatkowe przywileje takie jak:
Możliwość oklejenia Twojego samochodu >>>
Zobacz więcej korzyści >>>
Aby zostać ekspertem brakuje Ci: 2 880 pkt
Aby zostać ekspertem GOLD brakuje Ci: 7 200 pkt

Pamiętaj! Do statusu EKSPERT zliczają się tylko pkt standardowe, bez pkt promocyjnych i premii.
 0%

Zarejestrowane kody

Pobierz i wydrukuj paszport My Ariston >>
Zbieraj naklejki z produktów, które zarejestrowałeś na www.myAriston.pl i wklejaj je do swojego paszportu.
Zachowaj naklejki i faktury jako dowód zakupu.
Organizator może poprosić Cię o przesłanie paszportu i faktur w dowolnym momencie trwania Programu.
Rozmiar pliku 799 kB

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w programie lojalnościowym My Ariston.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.

Organizatorem programu My Ariston, który przetwarza dane w imieniu Administartora jest MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział KRS pod numerem KRS 0000372990.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych po adresem mailowym customerservice.pl@aristonthermo.com lub ido@verbum.com.pl

Twoje podstawowe dane osobowe

Gdy zakładasz konto w programie na www.myariston.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

 • adres e-mail i numer telefonu,
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy i NIP,
 • adres korespondencyjny
 • adres prowadzonej działalności gospodarczej

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy uczestnictwa w programie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Nie profilujemy

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis www.myariston.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (ido@verbum.com.pl).

Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:

 1. cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 2. jakie dane osobowe przetwarzamy;
 3. komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 4. jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;
 5. przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych.

Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych. 

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:

 1. gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
 3. gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw.

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:

 1. Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;
 2. wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny, albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
 4. przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.

Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe

Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.

Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.

Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

Cookies

Serwis www.myariston.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których korzystają użytkownicy serwisu.

Pliki cookies serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Urządzenia, na które pobrano cookies, przesyłają nam następujące informacje o Twojej aktywności: typ i ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, data i godzina wizyty w serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP oraz strona, z której nastąpiło wejście do serwisu.

Przetwarzamy te informacje wyłącznie w celach statystycznych i w celu analizy zachowań korzystających z serwisu użytkowników.

Na podstawie danych zebranych przez cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.

Poinformujemy Cię o wykorzystywanych w serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na stronie serwisu. Dalsze korzystanie przez Ciebie z serwisu będziemy rozumieć jako akceptację korzystania z cookies, chyba że obsługę plików cookies wyłączyłeś w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Pliki cookies zapisywane są przez serwer na Twoim komputerze. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności", a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Nasz serwis może wykorzystywać zarówno sesyjne pliki cookies – tj. pliki, które istnieją wyłącznie w czasie trwania sesji przeglądarki, jak i stałe pliki cookies – tj. pliki, które istnieją również po zakończeniu sesji przeglądarki.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów; wirusy nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników tą drogą.

Za pośrednictwem naszego serwisu mogą być przesyłane cookies osób trzecich, na przykład firm pomagających nam w opracowywaniu statystyk dotyczących korzystania z serwisu.

Tajemnica telekomunikacyjna

Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności, jeżeli dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym.

Infolinia MY ARISTON: 61 8250 785
Mail MY ARISTON: info@myariston.pl
SMS MY ARISTON: 500 171 472
(w formacie mtxxxxxxxx y,
gdzie x-8cyfrowy kod z naklejki,
y-pełna nazwa urządzenia)
MMS MY ARISTON: 500 171 472

Adres do korespondencji MY ARISTON:
ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Organizator:
MPL Verbum SA
ul Szelągowska 45A
61-626 Poznań
banerAdministratorem danych osobowych jest Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. Podane przez Pana/ią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i przez czas niezbędny do odpowiedzi lub czas wynikający z okresu przedawnienia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz przysługujące prawa znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

KONTAKT

Infolinia (poniedziałek - piątek / 9:00 - 17:00)
Telefon: 500 171 472 
E-mail: info@ariston-oneteam.pl